fbpx

Klauzula

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Mrowinie, przy ul. Poznańskiej 52A, 62-090 Mrowino informuje, że jest Administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza Pani/Pana dane wcelu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana zapytanie w drodze formularza kontaktowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. f).

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania nałożonych na Administratora obowiązków oraz podmiotom wspierającym Administratora Danych Osobowych w prowadzonej przez niego działalność, w szczególności dostawcom zewnętrznym systemów informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia z Panią/Panem korespondencji, w związku z przesyłanym zapytaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednak nie dłużej niż do czasu upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Dane są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. sp. k., w związku z tym ma Pani/Pan:

  1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną drogą formularza kontaktowego wiadomość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem  rodo@kaczmarek-komponenty.pl.