FARMACJA

SUROWCE DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

Farmacja

Duża grupa minerałów do produkcji farmaceutycznej i do suplementów diety – głównie związki magnezu i wapnia oraz związki potasu, manganu, chromu, żelaza, miedzi, cynku, selenu (związki te w większości spełniają wymagania EP i USP). Minerały te występują w różnych formach: proszki lekkie i ciężkie, granulaty do bezpośredniej kompresji o doskonałej płynności.

 

  Substancje pomocnicze:

 

Mannitol – w postaci proszku i granulatu o różnym stopniu rozdrobnienia, do bezpośredniej kompresji

Sorbitol

– Sorbitol – plastyfikator do kapsułek miękkich

– Sorbitol suszony rozpyłowo, o doskonałej płynności do bezpośredniego tabletkowania

Fruktoza i Maltoza

 

  Substancje aktywne do leków zobojętniających w postaci proszków, past i żeli (o różnej gęstości, lepkości, powierzchni właściwej, o różnym stężeniu):

 

wodorotlenek magnezu

tlenek i wodorotlenek glinu