fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ prowadzony przez spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Mrowinie (zwana dalej: Administratorem Danych Osobowych lub ADO). Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”.

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe – Ryszard Kaczmarek i Synowie sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Mrowinie, przy ul. Poznańskiej 52A 62-090 Mrowino, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356178, NIP: 7773161826, REGON 301438798 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 

Dane Osobowe

 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym znajdującym się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak niezbędnym warunkiem przesłania zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesłania w zapytania, a w rezultacie brak udzielenia odpowiedzi przez Administratora Danych Osobowych.

 

Państwa uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 1. Państwa dane są przetwarzane w celu przesłania zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego, w związku z tym mają Państwo prawo do:
 1. wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Współadministratorów,
 5. prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

 1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera od Państwa i przetwarza następujące dane: adres email, imię i nazwisko, temat i treść przesyłanej wiadomości, zebrane w ramach usługi formularza kontaktowego.

 

Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów

 1. ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
 2. ADO może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celach technicznych –  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Odbiorcy Danych Osobowych:

 1. W związku z realizacją usług, ADO ujawnią Państwa dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na ADO obowiązków,
 3. podmiotom wspierającym ADO w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji z Państwem, w związku z nadesłanym zapytaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu upływu przewidzianych stosowanymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

 

Polityka „Cookies”

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej https://www.kaczmarek-komponenty.pl/, Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych strony, poprzez pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności na stronie internetowej https://www.kaczmarek-komponenty.pl/.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ mogą mieć charakter tymczasowy (sesyjny) lub trwały. Sesyjne pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ w celu:
  – dopasowania zawartości strony internetowej d indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  – przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystki i stosuje się też do oceny popularności strony.
 6. Strona internetowa https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ wykorzystuje również pliki cookies podmiotów zewnętrznych (Zaufanych Partnerów). Pliki te są wykorzystywane m.in. do celów popularyzacji strony internetowej. Informacje na temat polityki prywatności oraz polityki cookies podmiotów zewnętrznych, można znaleźć na następującej stronie:
  a) Google –  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  b) Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
  c) Linkedin – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL
 7. Pliki cookies charakteryzują się tym, że:a) nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
  b) “cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
  c) dane pozyskane z “cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
  d) nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,
  e) nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
  f) domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
  g) na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.8. Okres ważności plików cookies przechowywanych na Państwa urządzeniu końcowym, będzie wynosił maksymalnie jeden rok. Po upływie tego terminu, pliki cookies zostaną automatycznie usunięte, a strona internetowej https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ nie będzie więcej przetwarzał informacji w nich zawartych.9. W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez https://www.kaczmarek-komponenty.pl/ oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:

  Komputery osobiste:

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 1. Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej https://www.kaczmarek-komponenty.pl/. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco może utrudnić korzystanie ze strony internetowej, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie możliwość korzystania ze strony internetowej.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem rodo@kaczmarek-komponenty.pl lub numerem telefonu 61-816-34-30