Ekstrakty drożdżowe w procesie fermentacji

Fermentacja jest procesem znanym ludzkości od czasów starożytnych i nieodzownie związany z przemysłem spożywczym. Polega na praktycznym wykorzystaniu przemian biochemicznych zachodzących z wykorzystaniem enzymów wyprodukowanych przez drożdże lub bakterie. Stanowi jeden z podstawowych procesów biotechnologicznych, wykorzystywanych do przetwórstwa i konserwacji żywności, a co raz częściej również jako alternatywny sposób produkcji: białek, enzymów, witamin, kwasów organicznych, przeciwciał i hormonów. Ogromne zainteresowanie oraz rozwój w dziedzinie biotechnologii spowodował, że procesy fermentacji stały się dobrym sposobem na produkcję złożonych związków organicznych z prostych substratów, stanowiących w wielu przypadkach odpad poprodukcyjny w różnych gałęziach przemysłu. Przykładami takich surowców odpadowych mogą być: melasa buraczana, serwatka, wytłoki owocowe, glicerol. Surowce te ze względu na dużą zawartość cukrów prostych stanowią dobre źródło energetyczne dla mikroorganizmów, które po odpowiednim wyselekcjonowaniu wykazują zdolność do specyficznych przemian biochemicznych.

W przemyśle spożywczym najszersze zastosowanie znalazły takie rodzaje fermentacji jak:

 • Fermentacja alkoholowa polegająca na rozkładzie cukrów prostych do alkoholu etylowego, dwutlenku węgla oraz innych produktów ubocznych z wykorzystaniem enzymów produkowanych przez mikroorganizmy. Swoje zastosowanie znalazła przy produkcji: wina, piwa, napojów fermentowanych itp.
 • Fermentacja octowa to proces utleniania alkoholu etylowego do kwasu octowego przy udziale bakterii octowych oraz obecności tlenu.
 • Fermentacja mlekowa, której mechanizm działania oparty jest na rozkładzie węglowodanów z udziałem bakterii fermentacji mlekowej, proces ten odgrywa kluczowe znaczenie przy produkcji wielu produktów mlecznych.

Oprócz wspomnianych rodzajów fermentacji coraz powszechniejsze z przemysłowego punktu widzenia stają się fermentacje: cytrynowa, masłowa, propionowa, mannitowa. Produkcja związków chemicznych na drodze fermentacji staje się bez wątpienia korzystną i popularną alternatywą, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym dla syntezy chemicznej.

W związku z tym, że wszystkie z rodzajów fermentacji to procesy zachodzące przy udziale mikroorganizmów, posiadających specyficzną kinetykę wzrostu i rozwoju, istotne jest zapewnienie im niezbędnych warunków życiowych poprzez dostarczenie składników odżywczych, pozwalających zwiększyć ich aktywność i przeżywalność stanowiących klucz do uzyskania satysfakcjonującego produktu finalnego.

W związku z wymaganiami jakie stawia rynek, coraz częściej podejmowane są próby skrócenia czasu procesu fermentacji przy zwiększeniu wydajności procesu oraz zachowaniu odpowiedniej jakości produktu końcowego.

Sprostaniu opisanym wymaganiom może pomóc zastosowanie funkcjonalnych ekstraktów drożdżowych firmy Leiber. Preparaty powstałe w wyniku autolizy komórek drożdży browarniczych, stanowią doskonałe źródło azotu oraz substancji odżywczych (witamin z grupy B) niezbędnych do prawidłowego przebiegu wielu szklaków biochemicznych zachodzących w procesie fermentacji.

W naszej ofercie posiadamy trzy typy ekstraktów drożdżowych o przeznaczeniu fermentacyjnym, które różnią się stopniem czystości, zawartością białka oraz docelowym wykorzystaniem:

 • Leiber-Fermentation S: produkcja kwasów organicznych, biopaliw, kultywacja starterowych kultur mikroorganizmów w przemyśle mleczarskim.
 • Leiber-Fermentation E: produkcja aminokwasów, kwasów nukleinowych, hormonów i przeciwciał.
 • Leiber-Fermentatio H: produkcja witamin, hormonów, przeciwciał, enzymów i białek funkcjonalnych.

Korzyści jakie zyskuje klient decydując się na zastosowanie preparatów fermentacyjnych firmy Leiber to:

 • Bogate źródło azotu.
 • Wysoka zawartość aminokwasów i peptydów.
 • Obecność ważnych czynników wzrostu mikroorganizmów takich jak: witaminy i minerały.
 • Możliwość selektywnego rozwoju określonego rodzaju mikroorganizmów.
 • Niska zawartość soli.
 • Certyfikaty Halal i Kosher.
 • Brak w składzie produktów odzwierzęcych.
 • Preparaty wolne od GMO.

Perspektywa dla wykorzystania preparatów opartych na autolizowanych komórkach drożdży wspomagających procesy fermentacyjne jest bardzo obiecująca. Spowodowane jest to rosnącą popularnością procesów produkcyjnych, które do otrzymania produktu finalnego wykorzystują procesy biokonwersji związków z wykorzystaniem wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących ekstraktów drożdżowych z przeznaczeniem fermentacyjnym zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami ds. surowców spożywczych.